Andere onderwerpen

Nederlandse gewichten van brons en messing
Goud
Goud en geld; transport en opslag
In 2016 maakt DNB plannen voor “Uitplaatsing van het waardegebied”
De Koninklijke Nederlandse Munt N.V. niet meer Nederlands!
Zilver
Goud en zilver 1; het toetsen
Goud en zilver 2; het keuren, de Waarborgwet 1986
Goud en zilver 3; de geschiedenis van de Waarborg en de Waarborgwet
Goud en zilver 4; het belang van goud en zilver in het handelsverkeer
Edelstenen
Edelstenen; diamant
Parels
Literatuur over goud- en zilverweging in Nederland d.d. 22-05-2018
Archimedes en goud- en zilverweging
Overzicht ijk- en justeermeesters-generaal van het Troois gewicht in de Nederlanden
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenaert van de(r) Gheere (III)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Lenard of Lenaert van de(r) Gheere (IV)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Gerrit G(h)eens of Gérard Guens (II)
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Roelof Woutersz van der Schure
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Johannes Andries Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Abraham Groengraft
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral
Instructie voor Jacob l’Admiral d.d. 1 mei 1750
Eed voor de IJkmeester van de stad Goes
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Pieter Jacob le Cointe
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Stephanus Gerardus Nagel
IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Theodorus Antonius Nagel
De jaarletters van de ijk- en justeermeesters-generaal in de Noordelijke Nederlanden
Ordonnantie op ’t Troys of Swaer Gewichte Groningen 1701 collectie W
Troois gewicht 1; het ontstaan, de oorsprong, van het Frans en het Hollands Troois gewicht
Troois gewicht 2; de ontwikkeling van het Hollands Troois, het Keuls en het Brabants gewicht in Amsterdam
Troois gewicht 3; de ontwikkeling van het Hollands Troois gewicht in de Nederlanden
Troois gewicht 4; de Trooise gewichten
Troois gewicht 4a; Waarom zou men azen snoeien?
Troois gewicht 5; het gebruik van Trooise gewichten tijdens de Franse overheersing (1810-1813)
Troois gewicht 6; het Groot Pijlgewicht; de Franse dormant
Troois gewicht 7; de oude Hollandse dormant van 4 mark uit 1510
Troois gewicht 7a; Welke Nederlandse dormant werd in 1529 met het Groot Pijlgewicht geverifieerd?
Goedkeuringsmerken 1820-1998
Afkeuringsmerken 1820-1998
IJkkantoren 1870-1993
De ijkersopleiding in Delft (1843-1963)
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1820-1870
Metriek gewicht 1; Wet 21-08-1816 S34, het metrieke stelsel
Metriek gewicht 2; Besluit 29-03-1817 S15, vaststelling van benamingen
Metriek gewicht 3; Besluit 30-11-1817 S31, toepassing wet 21-08-1816 op het medicinaal gewicht
Metriek gewicht 3a; Besluit 21-10-1819 S52; regeling medicinaal gewicht
Metriek gewicht 4; Besluit 06-03-1819 S8, invoering van het metrieke stelsel
Metriek gewicht 5; Besluit 08-06-1819 S37, gedaante, stof en samenstelling gewichten
Metriek gewicht 6; Besluit 28-09-1819 S49, eerste uitgifte, verificatie en ijking gewichten
Metriek gewicht 7; Besluit 18-12-1819 S58, invoering nieuwe gewichten
Metriek gewicht 8; Besluit 08-11-1820 S24, tijdstip verplicht gebruik nieuwe gewichten
Metriek gewicht 9; Besluit 20-12-1821 S24, instructie ijkers m.b.t. goud- en zilverweging
Metriek gewicht 10; Besluit 18-12-1822 S52, verbod afgeschafte gewichten
Metriek gewicht 11; Besluit 16-08-1823 S32, benamingen in officiële stukken
Metriek gewicht 12; Besluit 03-04-1826 S16, verdere invoering van het eenvormig stelsel van maten en gewichten
Metriek gewicht 13; Besluit 30-03-1827 S13, nadere bepalingen op de jaarlijkse herijk
Metriek gewicht 14; Besluit 02-04-1829 S6, tegengaan misbruiken betreffende nieuwe gewichten
Metriek gewicht 15; Besluit 26-01-1839 S3, nieuwe indeling ressorten arrondissementsijkers
Metriek gewicht 16; Besluit 12-04-1839 S13, over de nieuwe standaarden
Metriek gewicht 17; Besluit 11-12-1842 S25, op 01-01-1843 vervallen Belgische wetten in Limburg
Metriek gewicht 18; Besluit 30-08-1843 S11, over de examens van de arrondissementsijkers
Metriek gewicht 19; Aanwijzing arresten van de Hoge Raad
Dispositie van 30-01-1823 over het gebruik van de nieuwe gewichten in de goud- en zilverhandel collectie W
Extract Raden en Generaal Meesteren der Munt d.d. 24-09-1830 collectie W
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1870-1912
Metriek gewicht 20a; Wet 07-04-1869 S57, H I. Van maten, gewichten enz., art. 1-13
Metriek gewicht 20b; Wet 07-04-1869 S57, H II. Van de ijk, art. 14-21
Metriek gewicht 20c; Wet 07-04-1869 S57, H III. Van het toezicht, art. 22-27
Metriek gewicht 20d; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk IV. Strafbepalingen, art. 28-36
Metriek gewicht 20e; Wet 07-04-1869 S57, Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen, art. 37-44
Metriek gewicht 20f; Besluit 09-11-1869 S167, over de ijkmerken
Metriek gewicht 20g; Besluit 18-11-1870 S178, IJkwet 1869 S57 is van toepassing op medicinale gewichten
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1912-1919
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1919-1941
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1998 gewone weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1941-1949 fijne weging
Hoofdzaken wet- en regelgeving 1949-1998 fijne weging
1991 Einde van de fabricage van messing gewichten in Nederland
01-10-1998 Wijziging IJkreglement, afschaffing periodieke herkeuring van gewichten
Het verschil tussen massa en gewicht
De oorsprong van het karaat; de Ceratoniazaden
Het verschil tussen de bankgulden van de Amsterdamse Wisselbank en de courante gulden
De gouden, zilveren en de dubbele standaard
De gouden, zilveren en dubbele standaard in Nederland; 1816-1936
Het systeem van Bretton Woods (1944)
De eerste goudzending die in de oorlogsjaren1914-1918 vanuit Engeland door DNB werd ingevoerd
De gelijkarmige balans en haar benamingen
Paulus Dorsman; meester balansenmaker
De Generaliteits- of Statenleeuw in de Hollandse tuin op de balans van Paulus Dorsman uit 1742
De ijk van weegwerktuigen in Nederland
Het schoonmaken van ijzeren balansen
Het verantwoord schoonmaken van bronzen en messing gewichten

IJk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht Jacob l’Admiral

Geboren
12-02-1700 te Amsterdam

Overleden
12-09-1770 te Amsterdam

In functie
1745-1770

Benoemingen
Op 10-03-1745 door de Staten van Holland benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland. Na zijn aanstelling wendde hij zich tot de Staten-Generaal met het verzoek zijn salaris te willen vaststellen. Bij resolutie van 15-05-1747 werd bepaald dat het salaris dat hij in rekening mocht brengen gelijk zou zijn aan het salaris dat bij resolutie van 21-12-1706 was vastgesteld voor zijn voorganger Abraham Groengraft.


Alleen Jacob l’Admiral kreeg, om meer eenheid te waarborgen, op 01-05-1750 van de Staten-Generaal bovendien nog de aanstelling tot “Ykmeester of Justeermeester-Generaal van de kleine Yk- of Troische Gewigten over de Geheele Unie” c.q. de Zeven Provinciën. Hij had het recht om alle zilversmeden in de Zeven Provinciën te bezoeken en de balansschalen en gewichten te controleren en te ijken. Voor hem oefenden de ijk- en justeermeesters-generaal hun functie uitsluitend in Holland en West-Friesland uit.
Jacob l’Admiral ondervond buiten Holland bij de uitoefening van zijn ambt echter weinig medewerking, dat was de reden waarom zijn opvolgers niet meer over de gehele Unie werden aangesteld maar hun functie weer uitsluitend in Holland en West-Friesland uitoefenden.

Op 01-05-1750 werd door de Staten-Generaal ook zijn instructie vastgesteld, die tevens de definitieve bepaling van zijn salaris inhield en waarin werd vastgesteld dat de herijkperiode voor de Trooise gewichten op 3 jaar werd gesteld. Jacob l’Admiral was gedurende de periode 10-03-1745 tot 03-12-1755 ook stadsijkmeester van het Amsterdamse ijzeren gewicht, de oliematen en de gepegelde kannen.

Merk
Jacob l’Admiral voerde verschillende merken.

Het eerste ijkmerk van J. l’Admiral, gebruikt vanaf 10-03-1745 tot ruim na 1750
Het eerste ijkmerk van Jacob l’Admiral is, in hoogreliëf, de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland; een ongekroonde, naar links klimmende leeuw, met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel, zonder de initialen ILA, in een nagenoeg rond stempelveld.
Hij gebruikte, zoals blijkt uit meerdere van l’Admiral bekende engelsen, dat eerste ijkmerk vanaf zijn benoeming op
10-03-1745, zowel vóór 1750, in 1750 maar ook nog na 01-05-1750, toen hij het Generaliteits-ijkmerk ging gebruiken.

Dit ijkmerk komt, voor zover mij tot nu toe bekend, voor op door l’Admiral vervaardigde engelsen, terwijl het ook is aangetroffen op een gewicht van 3 engels met de jaarletter P 1749 en het makermerk van Paulus Dorsman.

Er wordt wel geopperd dat het merk met de leeuw in een nagenoeg rond stempelveld het ijkmerk is dat, voordat l’Admiral op 10-03-1745 door de Staten van Holland werd benoemd, door Abraham Groengraft werd gebruikt bij het stempelen van engelsen en soms ook van muntgewichten.

Dat is echter niet het geval, zoals blijkt uit de vergelijking van engelsen van Groengraft en l’Admiral waar het ijkmerk met de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland op is afgeslagen. De ijkmerken met de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland die Groengraft en l’Admiral gebruikten zijn voor wat betreft een aantal details sterk van elkaar verschillend.

Op basis van deze verschillen lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat Groengraft en l’Admiral ieder een eigen ijkmerk met de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland gebruikten. Met andere woorden; het is waarschijnlijk dat  l’Admiral het merk van Groengraft niet heeft gebruikt omdat hij een eigen merk voerde.

Het tweede ijkmerk van J. l’Admiral, gebruikt vanaf 10-03-1745 tot 01-05-1750
Het tweede ijkmerk van Jacob l’Admiral is, in diepreliëf, de naar links klimmende, gekroonde Generaliteits- of Statenleeuw, nog zonder zwaard en pijlenbundel, zonder stempelveld, met links, rechts en daaronder respectievelijk zijn initialen I, L en A.
Dit ijkmerk is in dezelfde stijl uitgevoerd als het tweede ijkmerk van zijn voorganger Abraham Groengraft.

Jacob l’Admiral gebruikte dit ijkmerk vanaf zijn benoeming op 10-03-1745 tot 01-05-1750, toen hij werd benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal over de gehele Unie ofwel over de Zeven Provinciën. Daarna ging hij het zogeheten Generaliteits-ijkmerk voeren.

Dit ijkmerk komt, voor zover mij tot nu toe bekend, enkel voor op een Troois blokgewicht van 2 mark (Meten en Wegen blz. 804 Afbeelding 5), op een muntgewicht van 1 Hollandse dukaat en op een balansschaal (beiden collecti
e, www.goudenzilverweging.nl). Het zal echter ongetwijfeld nog wel vaker gebruikt zijn.

Het derde ijkmerk van J. l’Admiral, gebruikt vanaf 01-05-1750, toen l’Admiral
ijk- en justeermeester-generaal over de gehele Unie werd, tot 12-09-1770
Het derde ijkmerk van Jacob l’Admiral is het zogeheten Generaliteits ijkmerk. Het Generaliteits ijkmerk bestaat uit de naar links klimmende, gekroonde Generaliteits- of Statenleeuw, met zwaard en pijlenbundel, in een rond stempelveld, met links, rechts en daaronder respectievelijk de initialen I, L en A.

Gerard Houben schreef in Meten en Wegen uit september 1981 op blz. 805 over dit ijkmerk;
"De ordonnantie van 1 mei 1750 stelde o.a. vast dat de Generaliteits-leeuw met zwaard en pijlenbundel in het ijkmerk afgebeeld diende te worden. Jacob l’Admiral voerde deze wijziging door en plaatste tevens zijn initialen rondom de leeuw”.

Noot
De Unie of de Zeven Provinciën waren de zeven zogenoemde provinciën of gewesten die zich bij de Unie van Utrecht (1579) samen met een aantal steden en Landschap Drenthe aaneensloten als een informele confederatie in de opstand tegen Koning Filips II van Spanje.

De “Instructie voor den Yk- of Justeermeester Generaal in de vereenigde Nederlanden, by de Staaten Generaal gearresteert den 1e Mey 1750” stelde in artikel III vast dat de Generaliteits- of Statenleeuw met de zeven pijlen in het ijkmerk afgebeeld diende te worden. Artikel III luidde als volgt;

III.
Zal zich moeten voorzien van zoodanige Poinçoenen tot het doen van zyn Yk, als meede de grootheid van de hem voorkoomende Gewichten, en ook van alle Goud- en Zilverschaalen, waar van Wy den Yk by deezen meede zyn ordonneerende, zal koomen te vereisschen, en behalven zyn eigen teeken, ook op dezelven slaan den Leeuw met zeven Pylen, ten einde geen andere Gewichen, of zulks niet geëikt of gejusteert zynde, geloove gegeeven worde, of in Onzen Staat worde gebruikt by iemand van Onze Ingezeetenen.

De gekroonde Generaliteits- of Statenleeuw was het wapen van de Staten-Generaal van de Zeven Verenigde Nederlanden. Dat was feitelijk de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland; een naar links klimmende leeuw, met een naar buiten gekrulde staart, onder toevoeging van het (krijgs)zwaard en de pijlenbundel van zeven pijlen uit het Generaliteitswapen. De leeuw was gekroond met een koningskroon omdat de "Hoogmogende heren" van de Staten-Generaal daarmee hun soevereiniteit wilden benadrukken.

Vanaf zijn benoeming tot ijk- en justeermeester-generaal over de gehele Unie ofwel over de Zeven Provinciën op
01-05-1750 wijzigde Jacob l'Admiral zijn ijkmerk conform de instructie van 01-05-1750 in het Generaliteits-ijkmerk en plaatste hij tevens zijn initialen rond de Statenleeuw.
Hij gebruikte het Generaliteits-ijkmerk vanaf 01-05-1750 tot aan zijn overlijden op 12-09-1770.

Dit ijkmerk komt, voor zover mij tot nu toe bekend, voor op Trooise krukgewichten, op een blokgewicht van 2 mark (Meten en Wegen blz. 804 Afbeelding 5), op zowel engelsen alsook op muntgewichten.

Het makermerk met twee vijfpuntige sterren in plaats van initialen van een ijk- en justeermeester-generaal
Het makermerk met in een rond stempelveld de afkorting ENG met daarboven en daaronder een vijfpuntige ster in plaats van de initialen van een ijk- en justeermeester-generaal komt niet alleen voor op gewichten van 2 en 1 engels geijkt door Jacob l’Admiral maar ook op een gewicht van 3 engels geijkt door Pieter Jacob le Cointe. In het boek Nederlandse gewichten staat op blz. 167 dat er destijds in de collectie Zevenboom een gewicht van 1 engels voorkwam met eenzelfde makermerk met twee vijfpuntige sterren. Het is derhalve onduidelijk door wie en waarom dit afwijkende makermerk werd gebruikt.

Noot
Opmerkelijk is verder dat op het door l’Admiral geijkte gewicht van 1 engels een Trooise lelie is afgeslagen. Voor zover tot nog toe bij mij bekend sloeg alleen Laurens Constant uit Rotterdam een Trooise lelie op engelsen af. Dat staat niet alleen vermeld in het boek 2000 jaar gewichten in de Nederlanden op blz. 152 maar blijkt tevens uit enkele inmiddels bekende, door Laurens Constant vervaardigde engelsen waarop inderdaad een Trooise lelie is afgeslagen.

Jo Zodenkamp schreef in Meten en Wegen uit juni 1997 op blz. 2336 over het makermerk van l’Admiral met twee sterren in plaats van de initialen ILA het volgende;

“Dat twee sterretjes in plaats van initialen in het makersmerk wellicht werd toegepast in het geval zo’n gewicht als muntgewicht werd gebruikt”.

Op basis van het onderstaande lijkt dat echter onwaarschijnlijk. In de koophandel, voor bankiers en geldwisselaars was het natuurlijk van belang om de massa van elke losse gouden en zilveren munt te kunnen bepalen. Bankiers waren uiteraard bekend met Ordonnanties waarin de massa' s van alle gangbare internationale gouden en zilveren munten waren aangegeven in Trooise eenheden, dat wil zeggen in engelsen en in azen. Door de toename van de West-Europese handel en omdat er veel oudere soorten gouden en zilveren munten in omloop bleven werd het aantal muntgewichten dat in één muntgewichtdoos meegenomen moest en kon worden uiteindelijk te groot. Het was praktischer om de massa van elke losse munt uit te drukken in een door iedereen geaccepteerde massa-eenheid. Op die manier zou men, met één serie gewichten, niet alleen de massa van alle in omloop zijnde munten, maar ook van ongemunt goud en zilver, kunnen bepalen.
Om die reden gingen bankiers in het begin van de 18e eeuw, en met name tussen ongeveer 1750 en 1850, in plaats van een steeds groter wordend aantal muntgewichten, net als in de 16e eeuw, weer kleine series Trooise gewichten gebruiken. Dat was wellicht de stimulans om ook in de Noordelijke Nederlanden de muntgewichten te gaan vervangen door engelsen. Dergelijke gewichten werden in Engeland pennyweights (dwts), in Frankrijk estelins, esterlins, esterlings of deniers, in Italië denaro’s, in Keulen Englisch, in de Zuidelijke Nederlanden, esterlings, ynghelsen of inghelsen en in de Noordelijke Nederlanden engelsen genoemd. De benamingen engelsen, ynghelsen en esterlingh werden overigens vaak naast elkaar gebruikt.

Bij mijn weten is er ook weleens geopperd dat een gewicht met een makermerk met twee vijfpuntige sterren in plaats van de initialen van de ijk- en justeermeester-generaal een standaardgewicht zou zijn. Maar of dat correct is……….

Waarom sloeg J. l’Admiral na 1750 op engelsen soms twee verschillende ijkmerken af? 
Op een gewicht van 3 engels met de jaarletters P 1749 ?, R 1751, S 1752, T 1753, U 1754 (Mededeling 4/74 blz. 140 en Meten & Wegen blz. 806) en een gewicht van van 4 engels met de jaarletters R 1751, S 1752, collectie www.goudenzilverweging.nl van de ijk- en justeermeester-generaal Jacob l’Admiral heeft hij twee verschillende door hem gebruikte ijkmerken over elkaar heen afgeslagen.

Op beide gewichten is als eerste het derde ijkmerk van l’Admiral, het zogeheten Generaliteits-ijkmerk met de initialen ILA, afgeslagen.
Hij gebruikte het Generaliteits-ijkmerk vanaf 01-05-1750 tot aan zijn overlijden op 12-09-1770.

Beide gewichten zijn, over het Generaliteits-ijkmerk heen, geijkt met het eerste ijkmerk dat l’Admiral gebruikte, in hoogreliëf, de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland; een ongekroonde, naar links klimmende leeuw, met een naar buiten gekrulde staart, zonder zwaard en pijlenbundel, zonder de initialen ILA, in een nagenoeg rond stempelveld.
Hij gebruikte, zoals al gemeld, dat eerste ijkmerk vanaf zijn benoeming op 10-03-1745, zowel vóór 1750, in 1750 maar ook nog na 01-05-1750, toen hij het Generaliteits-ijkmerk ging gebruiken.

Wanneer werd het eerste ijkmerk met de leeuw op deze gewichten over het Generaliteits-ijkmerk afgeslagen?
Op het gewicht van 3 engels kan dat gebeurd zijn tijdens het ijken in de jaren 1749 ?, 1751, 1752, 1753 of 1754.
Op het gewicht van 4 engels kan dat gebeurd zijn tijdens het ijken in de jaren 1751 of  1752.

Waarom werd het eerste ijkmerk met de leeuw op deze gewichten over het Generaliteits-ijkmerk afgeslagen?
Op blz. 138 van Mededeling 4/74 blijkt de schrijver van het artikel Engelsen, Ad van Diest, daar toen nog geen verklaring voor had.


Het kan in dit geval niet gaan om uit de oude voorraad van l’Admiral’s voorganger Groengraft afkomstige, incompleet gestempelde, gewichten van 3 en 4 engels, want dan was het Generaliteits-ijkmerk met de letters ILA over het oude door Groengraft gebruikte ijkmerk met de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland afgeslagen.
Dat is pertinent niet het geval, het gaat hier immers duidelijk om het door l’Admiral gebruikte eerste ijkmerk met de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland in een nagenoeg rond stempelveld.
Bovendien is het eerste ijkmerk van l’Admiral overduidelijk over het latere Generaliteits-ijkmerk afgeslagen. 

Vermoedelijk is de afslag bedoeld als een zogeheten klop
A.A.J. Scheffers schrijft in zijn boek Om de kwaliteit van het geld, deel I op blz. 105 dat Jacob l’Admiral zijn aanstelling tot ijk- en justeermeester-generaal over de gehele Unie op 01-05-1750 waarschijnlijk mede te danken had aan de “ongelijkwigtigheid” van de door de verschillende Munthuizen van de Republiek geslagen gouden dukaten en aan de “inaccuraatheijd” van de algemeen in gebruik zijnde goudgewichten.


Het was inderdaad zo dat de Staten-Generaal op 01-05-1750 tevens verschillende bepalingen voor de goudgewichten vaststelden. Zij moesten voortaan worden “geexamineert” door Jacob l’Admiral, wiens instructie als ijk- en justeermeester-generaal in de Verenigde Nederlanden van de Kleine IJk of Trooise gewichten over de gehele Unie op dezelfde dag werd vastgesteld.

Dat doet vermoeden dat het over het Generaliteits-ijkmerk heen afslaan van het door l’Admiral gebruikte ijkmerk met de leeuw uit het wapen van het graafschap Holland aangeeft dat er een extra controle heeft plaatsgevonden op de “accuraatheijd” van deze gewichten van 3 en 4 engels. Deze gewichten werden waarschijnlijk, zoals dat met munten ook gebeurde, “geklopt” als teken dat ze voldeden aan de daaraan te stellen eisen met betrekking tot de massa.

Noot
Een klop (Engels; counterstamp, Frans; contremarque, Duits; Kontramarke, Gegenstempel) is in de numismatiek een kleine instempeling of inslag die meestal tot doel had de waarde of het omloopsgebied te veranderen. Bovendien werden er naast munten ook andere zaken geklopt. Zo werd Gouds laken voorzien van allerlei loodjes die de kwaliteit aangaven. Als er tijdens de bewerking een fout in een eerdere deelbewerking werd ontdekt, dan werd in één van die keurmerken een klop gezet die de aard van de tekortkoming aangaf.

Verdere gegevens
Op 30-11-1730 trouwde hij met Maria Groengraft, de dochter van Abraham Groengraft, en nam hij de zaak van Groengraft over.
Jacob woonde tussen 1738 en 1741 in de Kalverstraat op de hoek van de Rozenboomsteeg.
In 1769 verplaatste hij zijn kantoor naar het huis van de balansenmaker Dirk Nagel in de Huidenstraat te Amsterdam.  Na het overlijden van J. l’Admiral op 12-09-1770 werd de balansenmakerij in de Kalverstraat in 1772 verkocht.
De vader van Jacob l’Admiral was een welgesteld man en was oorspronkelijk afkomstig uit Normandië. Hij liet Jacob en zijn broer Jean een opleiding volgen in de teken- en schilderkunst. Beiden waren bekwame graveurs. Jacob was tevens een entomoloog, een deskundige op het gebied van insecten, van enige betekenis die een aantal insectkundige werken heeft geschreven.

Foto’s: Webmuseum goudenzilverweging.nl  /  Een afbeelding uit: Ambachten, neringen en bedrijven, Alphabetisch voorgesteld aan de jeugd. Haarlem Erven J. Bohn. z.j.
Bron RH.: Rio Holtman.