Andere objecten

16 pond / Zeeuwse Dormant uit 1612 collectie DNB
600 guldens van 20 stuiver met de zak collectie W
300 Friese florijnen van 28 stuiver particuliere collectie
1000 ruiterschellingen van 5 1/2 stuiver particuliere collectie
70 gouden dukaten collectie DNB
8 zilveren rijders collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie DNB
50 mark krukgewicht collectie W
8 mark krukgewicht collectie W
6 mark krukgewicht collectie W
4 mark krukgewicht uit Utrecht collectie W
4 mark krukgewicht collectie W
2 mark krukgewicht collectie W
1 mark krukgewicht collectie W
1/4 mark krukgewicht collectie W
1/2 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1/4 Gronings Troois pond krukgewicht collectie W
1 mark blokgewicht collectie W
2 Gents ons dubbelconisch blokgewicht met vuurslag collectie W
2 denier particuliere collectie
1/8 pond Leeuwarden of 1/8 Troois pond collectie W
8 Troois pond sluitgewicht P.J. le Cointe particuliere collectie
4 Troois pond sluitgewicht J. l’Admiral particuliere collectie
2 Troois/Haags pond sluitgewicht S.G. Nagel/Pieter Rombouts collectie W
2 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
1 Troois pond sluitgewicht S.G. Nagel collectie W
16 Troois lood sluitgewicht P.J. le Cointe collectie W
8 Troois lood sluitgewicht J. l’Admiral collectie W
½ kati krukgewicht / slaper van de stad Batavia particuliere collectie
2 engels vervaardigd door Abraham Groengraft collectie W
Bijzonder gewicht van 4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
3 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
2 engels vervaardigd door Jacob l’Admiral collectie W
4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
3 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/2 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
1/4 engels vervaardigd door Pieter Jacob le Cointe collectie W
4 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Stephanus Gerardus Nagel collectie W
4 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
1/2 engels vervaardigd door Theodorus Antonius Nagel collectie W
3 engels vervaardigd door Gerrit Mathijsz Man collectie W
2 engels met het opschrift 2 ENG / Franse of Trooise lelie collectie W
1 engels met het opschrift 1 EN / Franse of Trooise lelie collectie W
1 Troois ons met een Franse of Trooise lelie collectie W
10, 9, 8, 7, 5, 4 en 3 engels vervaardigd en geijkt door F.J. de Batist collectie W
3, 2 en 1 engels vervaardigd en geijkt door Jacques Delmotte collectie W
5 engels geijkt door Wolschot collectie W
5 engels vervaardigd door Jacobus Franciscus Wolschot collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
1 Troois lood met cijfer I en één Franse of Trooise lelie collectie W
3 engels met drie Franse of Trooise lelies collectie W
5 engels vervaardigd door Laurens Constant particuliere collectie
4 engels uit de Zuidelijke Nederlanden particuliere collectie
3 engels vervaardigd door Paulus Dorsman particuliere collectie
5 aas afkomstig uit Luik collectie W
Spanen doosje met Hollands Trooise azen uit de Noordelijke Nederlanden collectie W

50 mark krukgewicht collectie DNB

Type gewicht
Krukgewicht
Gebruik van het gewicht
Troois gewicht ten behoeve van goud- en zilverweging
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
50 MARC
Berekende massa
50 mark = 50 x 246,083860000 gram = 12304,193000000 gram
Gewogen massa
12303,4 gram
IJkmerken
Jaartallen
De Franse of Trooise lelie, die geeft aan dat we te maken hebben met een Troois gewicht ten behoeve van goud- en zilverweging
Eerste ijk
Het jaartal 1715
Laatste ijk
Het jaartal 1819
Aantal keer geijkt
102 x
IJkmeester
Johannes Andries Groengraft, de ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland
Vermoedelijk gebruikte hij het merk van Gerrit G(h)eens waarboven de letter Y is afgeslagen

Abraham Groengraft, de zoon van Johannes Andries Groengraft, de ijk-
en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland

Stephanus Gerardus Nagel was van 1781 tot 1797 stadsijker van het Trooise gewicht te Amsterdam
Hij was assistent van Pieter Jacob le Cointe en werd na het overlijden van le Cointe vanaf 09-09-1781 tot 1797 ijk- en justeermeester- generaal ad interim van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland
Dat hield in dat hij gedurende die periode uitsluitend datgene ijkte wat
hem ter examinatie werd aangeboden en dat hij toen het ijkmerk van zijn
voorganger Pieter Jacob le Cointe gebruikte
S.G. Nagel werd op 27-09-1797 bij decreet van het Provinciaal Bestuur van Holland te Amsterdam benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het gehele gewest Holland en West-Friesland
S.G. Nagel werd op 10-01-1810 “volgens aanschrijving van den Heer Landdrost in dato 24 Januari 1810” als ijk- en justeermeester-generaal ontslagen en op 19-03-1814 provisioneel door de Commissaris- Generaal
tot de Financiën weer aangesteld
Vermoedelijk heeft S.G. Nagel gedurende de periode van zijn ontslag,
die deels samenviel met de inlijving van de Nederlanden bij het Franse Keizerrijk door Napoleon Bonaparte gedurende de jaren 1810-1813, zijn
werkzaamheden moeten beperken
Hij heeft tijdens de ruim vierjarige onderbreking zijn functie klaarblijkelijk toch nog in beperkte mate uitgeoefend en objecten herijkt
Naast het onderhavige zeskantige krukgewicht van 50 mark, dat werd geijkt met de jaarletters 1810, 1811 en 1812, ijkte hij onder meer in 1811 de bankgewichten voor 600 guldens met de zak, voor 300 zilveren florijnen en het krukgewicht van 50 mark voor goud- en zilverweging uit de collectie van Webmuseum goudenzilverweging.nl
S.G. Nagel oefende de functie van ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht uit totdat hij op 28-11-1814 kwam te overlijden

Theodorus Antonius Nagel, een neef van S.G. Nagel, werd bij besluit van de Souvereine Vorst van 29-12-1814 benoemd tot ijk- en justeermeester-generaal van het Troois gewicht over het Koninkrijk der Nederlanden
T.A. Nagel werd eervol ontslagen toen op 31-12-1819 de functie van ijk- en justeermeester-generaal werd afgeschaft en per 01-01-1820 het metrieke stelsel werd ingevoerd
T.A. Nagel werd op 14-03-1820 benoemd tot arrondissementsijker te Amsterdam, woonde in de Huidenstraat no.7 te Amsterdam en is op
20-12-1831 overleden
Bijzonderheden
Het krukgewicht heeft een zeskantige vorm

Dat het merk van Johannes Andries Groengraft (werkzaam 1670- 1700) is afgeslagen terwijl de eerste ijk in 1715 plaatsvond, duidt erop dat het hier ofwel om een gewicht zou kunnen gaan uit de voorraad van Johannes Andries Groengraft dat pas in 1715 in gebruik is genomen ofwel dat Abraham Groengraft (werkzaam 1701-1745) ook langere tijd het merk van Johannes Andries Groengraft heeft gebruikt

Zowel Jacob l’Admiral (werkzaam 1745-1770) als Pieter Jacob le Cointe (werkzaam 1770-1781) hebben hun merk niet afgeslagen

Historisch gezien kan men aan het feit dat het gewicht in 1813 en 1814 niet geijkt is aflezen dat er in Nederland toen een politieke omwenteling plaatsvond

Het laatste jaartal 1819 geeft aan dat in dat jaar het Troois gewicht nog in gebruik was en daarna niet meer, immers het werd per 01-01-1820 met de invoering van het metrieke stelsel afgeschaft

Het inventarisnummer is afkomstig van het voormalige NMi Museum IJkwezen dat eind 2001 is opgeheven
Inventarisnummer
YK 2231 / Collectie Geldmuseum Utrecht / per 01-01-2014 DNB Amsterdam
Foto's
Ton Lansdaal