20 gouden dukaten collectie DNB

Type gewicht
Krukgewicht
Gebruik van het gewicht
Muntproductiegewicht voor 20 gouden dukaten
Gieter/fabrikant
Onbekend
Opschriften
20 A.1.D / NAGEL
Berekende massa
246,083860000/70 x 20 = 70,309674286 gram, dat is de wettelijke productiemassa van 20 gouden dukaten op basis van de snede van 70 dukaten per mark
Gewogen massa
Onbekend / schatting circa 75 gram
IJkmerken
n.v.t.
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0 x
IJkmeester
n.v.t.
Bijzonderheden
De exacte gewogen massa dient nog bepaald te worden
Op het gewicht is het fabrieks- of makersmerk van T.A. Nagel afgeslagen,
dat wil zeggen de naam NAGEL in een liggende, ovalen cartouche (een
met krullen en rolwerk omlijst, meestal gebogen vlak, waarop een opschrift
is of kan worden aangebracht) waarvan alleen de onderzijde met krullen is
versierd
Inventarisnummer
1984.0035 Collectie Geldmuseum Utrecht / per 01-01-2014 DNB Amsterdam
Foto's
Ton Lansdaal