Werkstandaard van 1000 gram / no. 52901 collectie W

Type gewicht
Werkstandaard van 1000 gram van roestvast staal
Gebruik van het gewicht
Precisiegewicht
Gieter/fabrikant
Eegema-Gewichtenmakerij te Zevenbergen
Opschriften
n.v.t.
Berekende massa
1000 gram
Gewogen massa
1000 gram
IJkmerken
n.v.t.
Eerste ijk
n.v.t.
Laatste ijk
n.v.t.
Aantal keer geijkt
0 x
Nummer van het ijkkantoor
n.v.t.
Bijzonderheden
NKO-certifikaat nummer 529/9512
Wijze van onderzoek; de massa is bepaald door vergelijking
met een naar de nationale standaard herleidbare massastandaard
uit set nummer: 1000
Herleidbaarheid; metingen zijn uitgevoerd met standaarden
waarvan de herleidbaarheid naar (inter-)nationale standaarden,
ten overstaan van de NKO (Nederlandse Kalibratie Organisatie)
is aangetoond
Resultaat; de massa bevindt zich binnen de toleranties welke gelden
voor gewichten klasse F1 EEG-ijkbeschikking precisiegewichten
De nauwkeurigheid bedraagt volgens de heer G.P. Heezen van
Eegema-Gewichtenmakerij 5 milligram op 1000 gram ofwel 1 : 200000
De kruk is aan één kant in het gewichtlichaam gelijmd en aan de andere kant bevestigd door middel van een inbusbout die tevens de justeeropening afsluit
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl