www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Diamantzeef 

Met een diamantzeef kunnen diamanten op grootte c.q. massa uitgezeefd worden. Er bestaat namelijk een relatie tussen enerzijds de zeefopening en anderzijds de stenen die de zeefopening passeren.
Met andere woorden; met de zeefopening varieert de diamantmassa (uitgedrukt in karaat, punten, pts. of points), die bij benadering in tabellen kan worden weergegeven.