www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

1 kilogram t/m 1 gram knopgewichten, gewone en fijne weging, fabrikant O Brummen collectie W

Type gewicht

Knopgewichten

Gebruik van het gewicht

Gewichten voor gewone weging, deels geijkt als gewichten voor fijne weging

Gieter/fabrikant

N.V. Becker's Sons Weegwerktuigenfabriek, later Becker's Sons N.V. Fijnmechanische Industrie te Brummen

Opschriften

1 KILOGRAM. 5 ONS. 2 ONS. 1 ONS. 1 ONS. 50 G. 20 G. 10 G. 10 G. 5 G.
2 G. 2 G. 1 G.

Berekende massa

1 kilogram t/m 1 gram

Gewogen massa

Onbekend

IJkmerken

Jaarletters

Eerste ijk

De jaarletter h van 1934-1935

Laatste ijk

De jaarletter F van 1971-1972

Aantal keer geijkt

7x

Nummer van het ijkkantoor

IJkkantoornummer 3 van het ijkkantoor te Arnhem
IJkkantoornummer 6 van het ijkkantoor te Rotterdam

Bijzonderheden

Noodmaatregelen vanwege de materiaalschaarste door de oorlogsomstandigheden
In de periode 1941-1949 werden er als gevolg van de door oorlogsomstandigheden ontstane materiaalschaarste afwijkende messing gewichten voor fijne weging toegelaten
Door koperschaarste en gebrek aan materiaal voor het vervaardigen van nieuwe beitels kwam het nieuwe, speciale model voor gewichten voor fijne weging slecht van de grond
In afwijking van de op 01-01-1941 in werking getreden Beschikking d.d.
09-05-1939 werden om die reden een aantal noodmaatregelen getroffen

Noodmaatregel d.d. 17-02-1944
Gewichten voor gewone weging van vóór 1941 die, door ze nauwkeuriger dan de reguliere handelsgewichten te justeren, voor fijne weging werden gebruikt en niet van een esculaapteken waren voorzien, mochten bij herijk met een 90° gedraaid goedkeuringsmerk worden gestempeld
Ze konden zo als gewichten voor fijne weging worden geïdentificeerd
Met ingang van 01-01-1970 werd het omstempelen van gewichten voor gewone weging tot gewichten voor fijne weging niet meer toegestaan

De gewichten van 1 kilogram t/m 5 gram zijn identiek geijkt met de jaarletters
h van 1934-1935, k van 1936-1937, A van 1963-1964, B van 1965-1966,
D van 1967-1968, E van 1969-1970 en F van 1971-1972
De jaarletters A, B, D, E en F zijn met de onderzijde 90°naar links gedraaid afgeslagen, hetgeen erop duidt dat deze gewichten in de periode 1963 t/m 1972 voor fijne weging zijn gebruikt
In de genoemde gewichten is het kantoormerk 3 van het ijkkantoor Arnhem afgeslagen
In de onderkant van deze gewichten zit een justeeropening waarin lood is aangedreven

Op het gewicht van 2 ons is de jaarletter F van 1971-1972 abusievelijk verticaal door de jaarletter E van 1969-1970 afgeslagen

Eén gewicht van 2 gram is geijkt met de jaarletters q van 1906-1907,
q van 1944-1946 en r van 1947-1948
Op dit gewicht is het ijkkantoornummer 6 van het ijkkantoor te Rotterdam afgeslagen
Door de q van 1944-1946 en de r van 1947-1948 is een afkeuringmerk afgeslagen

Eén gewicht van 2 gram is geijkt met de jaarletter k van 1936-1937
Op dit gewicht is het ijkkantoornummer 3 van het ijkkantoor te Arnhem afgeslagen

Het gewicht van 1 gram is geijkt met de jaarletter h van 1934-1935
Op dit gewicht is het ijkkantoornummer 3 van het ijkkantoor te Arnhem afgeslagen

De kist is voorzien van een deksel, van messing scharnieren en van een messing haakje waarmee de kist kan worden afgesloten
De binnenkant van het deksel en van de vakjes waarin de milligramgewichten liggen zijn bekleed met donkerrood fluweel
De vakjes voor de milligramgewichten zijn afgedekt door middel van een glasplaatje dat is voorzien van een messing knopje
In de kist zit ten behoeve van het oppakken van de milligramgewichten een messing pincetje
Op de milligramgewichten: 500 200 100 100 50 20 10 10 5 2 2 1
Boven de cijfers 500 en 200 is het cijfer 3 in het karakteristieke stempelveld verticaal afgeslagen
Boven één van de cijfers 100 en het cijfer 50 is het cijfer 3 in het karakteristieke stempelveld horizontaal, te weten met de onderzijde 90° naar links gedraaid, afgeslagen
Dat duidt erop duidt dat deze gewichten voor fijne weging zijn gebruikt

Inventarisnummer

n.v.t. / Collectie W

Foto's

Webmuseum goudenzilverweging.nl