www.goudenzilverweging.nl Goud- en zilverweging

Andere objecten

1 kilogram knopgewicht, gewone en fijne weging, fabrikant L Sneek collectie W

Type gewicht
Knopgewicht
Gebruik van het gewicht
Gewicht voor gewone weging, deels geijkt als gewicht voor fijne weging
Gieter/fabrikant
De hoofdletter L in een ovaal stempelveld is het fabrieksmerk van de firma Louwmans & Co te Sneek
Opschriften
1 KILOGRAM.
Berekende massa
1 kilogram = 1000 gram
Gewogen massa
998,5 gram
IJkmerken
Jaarletters
Eerste ijk
De jaarletter K van 1877
Laatste ijk
De jaarletter r van 1947-1948
Aantal keer geijkt
44x
Nummer van het ijkkantoor
In het gewicht is het ijkkantoornummer 15 van het ijkkantoor te Leeuwarden afgeslagen
Bijzonderheden
Op de knop van het gewicht zijn de hoofdletters BG, vermoedelijk een eigendomsmerk, afgeslagen

Noodmaatregelen vanwege de materiaalschaarste door de oorlogsomstandigheden
In de periode 1941-1949 werden er als gevolg van de door oorlogsomstandigheden ontstane materiaalschaarste afwijkende messing gewichten voor fijne weging toegelaten
Door koperschaarste en gebrek aan materiaal voor het vervaardigen van nieuwe beitels kwam het nieuwe, speciale model voor gewichten voor fijne weging slecht van de grond
In afwijking van de op 01-01-1941 in werking getreden Beschikking d.d.
09-05-1939 werden om die reden een aantal noodmaatregelen getroffen

Noodmaatregel d.d. 17-02-1944
Gewichten voor gewone weging van vóór 1941 die, door ze nauwkeuriger dan de reguliere handelsgewichten te justeren, voor fijne weging werden gebruikt en niet van een esculaapteken waren voorzien, mochten bij herijk met een 90° gedraaid goedkeuringsmerk worden gestempeld
Ze konden zo als gewichten voor fijne weging worden geïdentificeerd
Met ingang van 01-01-1970 werd het omstempelen van gewichten voor gewone weging tot gewichten voor fijne weging niet meer toegestaan

Het gewicht is vanwege de ijkmerken q van 1944-1946 en r van 1947-1948 in de periode 1944 t/m 1948 voor fijne weging gebruikt, immers de jaarletters uit die periode zijn 90⁰ gedraaid afgeslagen

Door de jaarletter r van 1947-1948 is een afkeuringsmerk afgeslagen

In het gewichtlichaam is, ondanks de justeeropening in de onderzijde, een justering aangebracht door middel van lood die is afgesloten met een messing stop
Inventarisnummer
n.v.t. / Collectie W
Foto's
Webmuseum goudenzilverweging.nl