Webmuseumwinkel

Het Webmuseum beheert een collectie objecten die meerdere gebieden van de metrologie omvat. De laatste decennia richt de collectie zich echter uitsluitend op goud- en zilverweging in Nederland. Op de website toont het Webmuseum objecten uit haar eigen collectie, maar ook uit andere particuliere en museale collecties.

Het Webmuseum is een particulier initiatief, is geheel zelfstandig c.q. selfsupporting en ontvangt geen subsidie. De particuliere collectie is levend, hetgeen betekent dat er objecten worden opgenomen en afgestoten. Met name objecten zonder affiniteit met goud- en zilverweging in Nederland worden afgestoten. Het afstoten van objecten gebeurt echter louter met de intentie om de collectie verder aan te vullen en/of op een hoger kwaliteitsniveau te brengen.

In de webmuseumwinkel worden de af te stoten objecten getoond. Als u belangstelling heeft voor een object uit de Webmuseumwinkel neem dan via de contactpagina (per e-mail) contact op. Wanneer u tegelijkertijd een interessant object wilt aanbieden kan ruil, voor zowel u als aanbieder alsook voor het Webmuseum, een serieus te overwegen optie zijn!

De echtheid van de objecten wordt door het Webmuseum gegarandeerd. In het geval dat er incidenteel toch een replica wordt aangeboden, gebeurt dat ” ter leringhe”, om echt van vals te kunnen onderscheiden. Uiteraard wordt daar bij vermeld dat het een replica betreft.

Huib Tieleman

16 Troois lood sluitgewicht
Voormetrieke Amsterdamse graanbalans of korenschaal van 1/4 kop
Kleine mahoniehouten toonbankbascule
C-veerbalans gemerkt C. Jung
C-veerbalans, indeling in Zollpfund; 1833-1866
C-veerbalans gemerkt C.Blasberg uit Hannover
C-veerbalans gemerkt W.Blombach
C-veerbalans uit Middelburg; indeling in Middelburgse ponden
Liervormige veerbalans
Sektor veerbalans gemerkt F.H
Spiraalveerbalans met inklapbare lasthaak, gemerkt CHAUVAT
Spiraalveerbalans met vaste lasthaak
Houten stokbalans; een zogeheten bismar uit de Scandinavische landen
Franse stokbalans, geijkt tussen 1804 en 1815
Loden gewicht van 1 Middelburgs pond
Loden gewicht van 1/4 pond Zierikzee
Loden gewicht van 1/16 Bredaas pond
Achthoekige kist met standaardgewichten van de 3e rang; ijker P. Mansvelt te Den Haag
Knopgewicht van 1 Nederlands pond, Arbon Rotterdam
Blikken standaardmaat voor droge waren van 2 liter
Messing inhoudsmaten voor droge waren van 2 en 1 deciliter
Blikken inhoudsmaten voor droge waren van 2 en 1 Nederlands maatje
Blikken inhoudsmaten voor droge waren van 2, 1 en 1/2 deciliter
Blikken inhoudsmaat voor droge waren van 1/2 Nederlands maatje
Blikken standaardmaat met oor en sneb van 2 liter
Tinnen inhoudsmaat van 1 Nederlands maatje of 1 deci litre
Publicatie over de ijk van maten, ellen en gewichten, Utrecht 12 april 1754
Publicatie over de het gewicht en de ijk van botertonnen, Utrecht 1643
Bijdrage tot de kennis van de oude Amsterdamse graanmaat
Fotoboek (kleur) GMVV Meten is weten
Instructie betreffende het meetkundig onderzoek van inhoudsmaten. 1913.
Van voet tot kilogram, reis door de tijd, het verhaal van gewichten en maten